top of page

Försäkringar

Alla våra aktiva medlemmar har enolycksfallsförsäkringvia Svenska Cheerleadingförbundet och är genom den försäkrade med Svedea.

 

Information om försäkringen HÄR

(https://www.svedea.se/gruppforsakringar/cheerleading)

 

Anmäl eventuell skada HÄR

(https://www.svedea.se/gruppforsakringar/cheerleading/skadeanmalan)

bottom of page